Information för våra svenska kunder

Information för våra svenska kunder

Sedan ungefär 35 år tillbaka jobbar herr Schmeding bl.a. för svenska kunder. Kundunderlaget består av många brancher, olika typ bolagsformer och privata personer. Våra medarbetare har en långårig erfarenhet inom nämnda verksamhetsområden.

Verksamhetsområden är exempelvis:

Redovisning och administrativ service
 • Bokföringsarbeten
 • Skatte- och avgiftsredovisning
 • Rapportering och resultatuppföljning
 • Redovisningsrådgivning
 • Bokslutsarbeten
 • Deklarationsarbeten
 • Årsredovisning
  Skatt
  • Företagsbeskattning
  • Individbeskattning
  • Mervärdeskattefrågor
  • Upprättande av deklarationer
  • Löneavräkningar/avgifter och punktskatter
  • Skatterevision
  • Revision sociala myndigheter
   Övrig rådgivning
   • Bolagsbildningar
   • Generationsskiften 
   • Ekonomiska analyser
   • Företagslednings- & styrelserapportering
   • Ledarskap
   • Personalfrågor
   • Utvärderingar
   • Personalfrågor
   • IT-frågor